Navigácia

 • OZNAM

  ZMENA !!!

  Súčasťou LVS Poľný Kesov je od 01.09.2018 Základná škola. Do LVS budú príjímané aj intaktné deti (ktorých kognitívne schopnosti sú v pásme mentálnej normy a subnormy). 

 • Rozlúčka so školským rokom

  Koniec školského roka 2017 – 2018

   

  Modlitba za postihnuté (choré) deti

   

   „Tomu, kto čisté srdce nosí,
  k radosti veľa netreba.
  Ten ľahko vzlietne z rannej rosy
  na chromých krídlach
  do neba.

  Detičky Božie.
  Hviezdy bludné.
  Ľalie tiahnu za nimi.
  A Boh to vie.
  A nezabudne.

  Nezabudneme ani my.“

   Milan Rúfus

   

  Len pred nedávnom  nám mesiac september otvoril brány škôl

  a školský život začal nezadržateľne plynúť...

  Odštartoval sa náš spoločný príbeh „Príbeh desiatich mesiacov“.

  Počas ktorých sme spoločne deti i my dospelí prežívali starosti, radosti, úspechy, šťastie, obavy, veselé chvíle, zmiešané pocity...

   

  Spomeniem niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré nám spríjemnili školský rok 2017/2018, vniesli nášmu príbehu zmysel...

   

  MDD v LVS Poľný Kesov

   

  Pre deti je meradlom našej lásky

  náš čas, naša pozornosť, náš úprimný záujem...

   

  1. júna zo všetkých kútov nášho LVS bolo cítiť nadšenie, radosť a očakávania netrpezlivých detí - čakal na ne NEOBYČAJNÝ DEŇ...

  Počas predchádzajúcich dní sme sa MY – VEĽKÍ spoločne pripravovali na VÝNIMOČNÝ deň - MDD. Snažili sme sa naplánovať čo najviac zaujímavých a rozmanitých podnetov, súťaží a športových aktivít. Počas celého popoludnia sa našim areálom niesla rytmická hudba, deti spontánne tancovali, spievali - zabávali sa. Postupne sa striedali na pripravených súťažných stanovištiach. Po úspešnom absolvovaní súťažnej disciplíny získavali pečiatky. Neskôr vymenili opečiatkované kartičky za sladkú odmenu : o )))

  Májové opekačky

  Deťom, ktoré zostali v LVS aj počas májových sviatkov, sme pripravili dva príjemné dni. Počas dopoludnia sme sa hrali a súťažili - organizovali sme deťom rozmanité zábavné športové aktivity, hrali sa rôzne kolektívne loptové hry. Odpoludnie plynulo v pracovnom nasadení (v areáli sme zbierali popadané konáre - na opekačku : o ))). Stružlikali sme si paličky, aby sme si neskôr mohli opiecť špekáčiky...)  S blížiacim sa večerom sme si chystali pahrebu... Sedeli sme okolo ohniska, spievali, pokým nezostali v ohnisku len uhlíky. Na žeravých uhlíkoch sme si opiekli chutné špekáčiky, ktoré všetky deti zbožňujú... 

  Stavanie Mája

  Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasnej mládeže čoraz viac upadá do zabudnutia. V našom LVS, tradične "MÁJ" staviame. Muži z nášho kolektívu spoločne s mládencami - žiakmi našej školy odpília vhodný strom. Ženy a dievčatá ho spoločne vyzdobia farebnými stuhami. Máj symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá, ženy, mamy... našej školy a obce. Oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života - žien... V tento aprílový deň sa naším zariadením niesol spev, spev, spev... 

  Spievajže si, spievaj

  26. 4. 2018 prebehlo školské kolo speváckej súťaže. Súťažiaci spievali známe slovenské ľudové piesne. Počas celej aktivity bola skvelá atmosféra. Najlepších spevákov odmenila porota diplomami a vecnými cenami. Samozrejme, všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou. Spevácku súťaž sme ukončili ako inak spevom – všetci sme  si na záver spoločne zanôtili.

   

  To najdôležitejšie pri tvorení je nápad a chuť.

  To najdôležitejšie pri výchove sú láska a trpezlivosť.

   

  Spolu  - všetci zamestnanci sme sa snažili urobiť maximum pre našu školu a pre naše deti. Postupne sme pripravovali  množstvo rozmanitých, zábavných podujatí, ktoré deti veľmi bavili, aktívne sa zapájali a tí najlepší aj reprezentovali naše zariadenie.

  Spomeniem ešte niektoré zaujímavé aktivity, ktoré sme v tomto školskom roku spoločne  zažili: Deň Zeme, Deň Narcisov, Deň vody, Výtvarné inklúzie s MŠ a ZŠ, pripomenuli sme si ľudové tradície – Vianočné tradície  a Jarné zvyklosti.

  Vynášanie Moreny

  Zimu vynesieme – leto prinesieme...

  Vyniesli sme Morenu

  Zlú kráľovnú ZIMY

  Odniesli sme ju

  Ta - von z dediny...

  Morénová nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou. Už v stredoveku v tento deň nosili po obciach figurínu ženy - Morenu, ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa, že tak vyženú z dediny nebezpečné choroby, a tým aj smrť, že vypudia z chotára nečisté sily a predovšetkým urýchlia odchod zimy. Dňa 26. 3. 2018 sme sa i MY v LVS lúčili s Morenou - kráľovnou ZIMY. Spevom, vinšami a tancom - sme privolávali Jar - Vesnu a vyháňali Zimu - Morenu.

  Ďalej sme usporiadali súťaž v prednese alebo inak recitačnú súťaž – Gaňova Tarňava... a mnoho  mnoho... ďalších aktivít, ktoré si môžete pozrieť

  na našej web stránke - Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov.

   

  ... ...

   

  Nezadržateľne sa blíži posledné zvonenie, koniec spoločného príbehu...

  Školský zvon nahlas ohlasuje  záver školského roka.

  A posledný školský deň.

  Deň, kedy sa všetky deti z našej školy

  rozídu do rôznych kútov Slovenska.

  Vrátia sa späť do detských domovov, niektorí i ku svojim rodinám...

  Každopádne pre viaceré  deti,

  bude 29. Jún 2018, dňom posledným

  v našom LVS – Poľný Kesov.

  Rozlúčime sa poslednýkrát.

  A nám VEĽKÝM zostáva veriť,

  že naša práca, snaha, energia,

  ktorú sme do našich zverencov vkladali po troškách,

  po  drobných „pozitívnych zrniečkach“

  v nich naďalej porastie v dobro a lásku...

  Veríme, že sa budú snažiť žiť najlepšie ako môžu...

  Veríme, že nezabudnú na všetkých NÁS, ktorí sme v ťažších chvíľach prevzali rolu radcov, ochrancov, spovedníkov, dôverníkov, ošetrovateľov, opatrovateľov, pomocníkov, darcov a niekedy aj rozhodcov...

  Veríme, že ich budeme potichučky sprevádzať po celý život.

  Tohtoročný spoločný príbeh končí.

  Každý začína písať svoj vlastný príbeh...

  SPOLOČNE IM

  Držme palce : o )))

  ĎAKUJEME ...

  Katarína Bašková

 • Príbeh pomiešaných rozprávok

  ​​​​​​​​​​​Rozprávkový hrniec​​​​​​​

  27. 6. 2018 sa v školskej telocvični LVS - Poľný Kesov rozoznela hudba, spev... alebo inak začala sa odvíjať hudobná rozprávka o ROZPRÁVKOVOM HRNCI. Bol to zaujímavý príbeh pomiešaných rozprávok, v ktorom sa omylom známe rozprávky vysypali do čarovného hrnca a samozrejme sa pomiešali. Hudobné rozprávkové pátranie sa mohlo začať : o ))). Snažili sme sa využiť všetky vedomosti o rozprávkach a postupne rozuzliť jednotlivé príbehy... Vypátrali sme príbeh o Červenej čiapočke, Snehulienke, Siedmich trpaslíkoch, o Medovníkovom domčeku alebo o Jankovi a Marienke : o )))

  Ďakujeme za milé predstavenie DIVADLU PORTÁL Z PREŠOVA

  Katarína Bašková

 • MDD - 2018

  Deň určený všetkým deťom - úsmev, radosť, tváričky pokreslené farbičkami...

  MDD v LVS Poľný Kesov  

  Pre deti je meradlom našej lásky

  náš čas, naša pozornosť, náš úprimný záujem... 

  1. júna zo všetkých kútov nášho LVS bolo cítiť nadšenie, radosť a očakávania netrpezlivých detí - čakal na ne NEOBYČAJNÝ DEŇ...

  Počas predchádzajúcich dní sme sa MY - VEĽKÍ spoločne pripravovali na dnešný VÝNIMOČNÝ deň. Snažili sme sa naplánovať čo najviac zaujímavých a rozmanitých podnetov, súťaží, športových aktivít. Počas celého odpoludnia sa  našim areálom niesla rytmická hudba, deti spontánne tancovali, spievali - zabávali sa. Postupne sa striedali na pripravených súťažných stanovištiach. Po úspešnom absolvovaní súťažnej disciplíny získali pečiatku a neskôr vymenili opečiatkované kartičky za sladkú odmenu : o )))

  • Súťažili v  skoku vo vreci,
  • svoju presnú mušku si precvičili triafaním na určený cieľ,
  • prebehla súťaž v pílení dreva - mája,
  • opäť lovili jabĺčka bez pomoci rúk z vody,
  • snažili sa kľučkovať s ping-pongovou loptičkou na lyžičke, 
  • zahrali si futbalový zápas...

  Neskôr nasledovalo "váľanie" alebo inak spílenie školského mája a v podvečer tradičná opekačka... Skutočne atraktívne odpoludnie si užili naše deti, ktorého cieľom bolo urobiť našim zverencom čo najväčšiu radosť a vytvoriť rodinnú atmosféru : o ))).

  KB 

 • Zdravotná výchova a jej prevencia

   Ako poskytnúť prvú pomoc ? Čo je prvá pomoc?

  Dňa 24.5.2018 nám naša zdravotná sestra urobila prednášku o prvej pomoci. Podala nám dôležité informácie: 

  • Čo je to prvá pomoc.
  • Ako poskytnúť prvú pomoc. 
  • Ako sa správať v takejto situácii. 
  • Čo robiť, keby niekto z nás potreboval prvú pomoc.
  • Ako správne volať na 155/112. 

  Čo by mal každý žiak vedieť ... 

  • Žiak by sa mal vedieť správne predstaviť.
  • Mal by vedieť nadiktovať telefonne číslo. 
  • Mal by vedieť upresniť miesto kde sa so zraneným nachádza:  
  • Mal by zvládnuť opísať druh poranenia.  

  Ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať prvú pomoc od iného, alebo ju bude musieť poskytnúť sám.

  Preto je také potrebné, aby aj deti ovládali prvú pomoc.

  Nakoniec sme so žiakmi pozerali film Záchranár. 

      KB

 • Psovodi - Výcvik policajných psov

  Inklúzia LVS - ZŠ - MŠ

  22. 5. 2018 - do Poľného Kesova zavítali príslušníci polície - psovodi, aby nám predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícii napríklad pri hľadaní stopy, zbraní, drog, pri prenasledovaní páchateľa, prípadne pri vyhľadávaní zranených osôb a pod. Žiaci mali možnosť vidieť, ako pes hľadá skrytý náboj, ktorý príslušníci polície schovali, samozrejme, ho šikovný pes našiel : o ))). V zaujímavej diskusii nám vysvetlili, ako prebieha výcvik služobného policajného psa. Dozvedeli sme sa, že i policajný pes môže mať špecializáciu. Najpoužívanejší je univerzálny pes, ktorý zvláda všetky inštrukcie. Názorne nám psovodi predviedli rôzne povely, ktoré služobný pes ovláda. Najviac sa žiakom páčilo dolapenie páchateľa psom – figurant mal na sebe špeciálne oblečenie, ktoré ho chránilo pred ostrými psími zubami. Na záver si žiaci mohli poprezerať policajné autá a posedieť si v nich. : o )))

  KB     

 • Príroda okolo nás

  Inklúzia - výtvarná súťaž 9.4. - 10.5. 2018

  Námet - tému na výtvarné tvorenie 

  "Príroda okolo nás"

  sme zvolili zámerne. Úzko súvisí s "Aprílom - mesiacom lesov", nakoľko naša škola stojí neďaleko agátového lesíka a deti doslovne žijú v prírode. Každodenne s nimi chodíme do okolitej prírody na vychádzky, počas ktorých deťom vysvetľujeme.

  Čo je vlastne príroda?

  V každodennom živote sa v mnohých súvistlostiach stretávame s významom slova príroda. Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku, pretože odpoveď  zahrňuje všetko, čo je okolo nás, čo nevytvoril človek: zem, moria, stromy, kvety, ryby, vtáky, hory, púšte, vzduch, dážď, búrky, sopky, dokonca sem patrí aj človek sám... Príroda je všetko, čo patrí k zemi aj s jej skrytou energiou vo veľkých hĺbkach, ale aj slnko, mesiac, planéty a všetko, čo podlieha prírodným zákonom.

  Svojimi rozmanitými prácami vyjadrili pozitívny vzťah k prírode, k zvieratám, rastlinám ... Opäť využili zaujímavé výtvarné techniky.

  Krásne práce - dielka skrášľovali spoločný vestibul a všetkých nás tešili po celý mesiac...

  KB

   

 • Májové opekačky - Športové súťaže

  1. 5 - 8. 5. 2018

  Deťom, ktoré zostali v LVS aj počas májových sviatkov, sme pripravili dva príjemné dni. Počas dopoludnia sme sa hrali a súťažili - zorganizovali sme deťom rozmanité zábavné športové aktivity, hrali sa rôzne kolektívne loptové hry. Odpoludnie plynulo v pracovnom nasadení (zbierali sme popadané konáre - na opekačku : o ))), stružlikali sme si paličky, aby sme si neskôr mohli opiecť špekáčiky...)  S blížiacim sa večerom sme si chystali pahrebu... Sedeli sme okolo ohniska, spievali, pokým nezostali v ohnisku len uhlíky. Na žeravých uhlíkoch sme si opiekli chutné špekáčiky, ktoré všetky deti zbožňujú... 

  KB

 • Stavanie MÁJA v LVS - Poľný Kesov

  30.4. 2018 - Slávnostné zdobenie Mája

  Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach súčasnej mládeže čoraz viac upadá do zabudnutia. V našom LVS, tradične "MÁJ" staviame. Muži z nášho kolektívu spoločne s mládencami - žiakmi našej školy odpília vhodný strom. Ženy a dievčatá ho spoločne vyzdobia farebnými stuhami. Máj symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá, ženy, mamy... našej školy a obce. Oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života - žien...

  KB

 • Spievajže si, spievaj

  26.4. 2018 - súťaž v speve

  V tento aprílový deň sa naším zariadením niesol spev, spev, spev... 

  26. 4. 2018 prebehlo školské kolo speváckej súťaže. Súťažiaci spievali známe slovenské ľudové piesne. Počas celej aktivity bola skvelá atmosféra. Najlepších spevákov odmenila porota diplomami a vecnými cenami (plyšáčikmi - podľa vlastného výberu : o ))) ). A, samozrejme, všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou. Spevácku súťaž sme ukončili ako inak spevom – všetci sme  si na záver spoločne zanôtili.

  KB

 • Deň ZEME

  Kedy má naša ZEM sviatok? Predsa 22. 4. ... : o ))) 

  Počas celého roka sa snažíme viesť deti k ochrane životného prostredia. Snažíme sa pravidelne udržiavať a vysádzať kvetinové záhony, hrabať zatrávnené plochy v celom areáli školy. Zbierať papieriky a iné nečistoty v okolí našej školy a taktiež aj v agátovom lesíku za naším LVS. Deti priebežne vedieme k šetreniu vodou (počas hygieny, umývania zúbkov, pri sprchovaní...). Taktiež kladieme dôraz na recykláciu a separovanie odpadov - tieto aktivity majú v našom zariadení dlhoročnú tradíciu.

  Počas celého mesiaca apríl sme s deťmi absolvovali niekoľko aktivít zameraných na Apríl - mesiac lesov a ku Dňu Zeme. Od 9. 4. 2018 prebiehala výtvarná súťaž "Príroda okolo nás". Zorganizovali sme zaujímavú prednášku zameranú na - Ochranu životného prostredia. Opakovane sa deti spolupodielali na úprave školského areálu (hrabanie suchej trávy, lístia, zbieranie odpadkov...). Taktiež i v tomto roku sme sa zapojili do obecnej brigády, ktorej cieľom je zveľaďovanie obce, priľahlého lesíka a všetkých verejných priestranstiev.

  KB

   

 • Deň narcisov - 13. 4. 2018

  22. ročník  - Deň narcisov 

  V tomto roku sme si už po 22-krát pripínali na odev drobný kvietok - ŽLTÝ NARCIS. Tým vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou. Na školách prebiehajú rôzne aktivity, ktoré deťom ozrejmujú dôležitosť tohto dňa. Aj my v našom zariadení, LVS - Poľný Kesov, sme si pripomenuli význam tohto dňa. Pre deti sme pripravili prednášku, ktorá bola zameraná na ozrejmenie danej problematiky. Po prednáške sme spoločne tvorili papierové kvietky - NARCISY. 

  KB   

 • Veľkonočné vajíčko

  Inklúzia - LVS, ZŠ, MŠ

  Spoločné výtvarné tvorenie prebiehalo od 15. 3. - 8. 4. 2018

  To najdôležitejšie pri tvorení je nápad a chuť.

  To najdôležitejšie pri výchove sú láska a trpezlivosť.

  To sú hlavné dôvody, prečo sa s deťmi snažíme čo najčastejšie spájať kreatívne NÁPADY a CHUŤ TVORIŤ. A zároveň užitočnými aktivitami trávime voľný čas a trénujeme TRPEZLIVOSŤ a PREDSTAVIVOSŤ pri práci a tvorení. Do výtvarnej inklúzie sa opäť zapojili i deti zo Základnej a Materskej školy Poľlný Kesov. Výstava výtvarných prác trvala tri týždne, čo je pre deti veľkým prínosom. Pretože sa priebežne mali možnosť inšpirovať a motivovať. Postupne mohli pridávať nové, dokonalejšie súťažné dielka.       

                                                                                                                         KB

 • Morena 2018

  Zimu vynesieme – leto prinesieme...

  Vyniesli sme Morenu

  Zlú kráľovnú ZIMY

  Odniesli sme ju

  Ta - von z dediny...

  Morenová nedeľa je predposledná nedeľa pred veľkonočnou nedeľou. Už v stredoveku v tento deň nosili po obciach figurínu ženy - Morenu, ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa, že tak vyženú z dediny nebezpečné choroby a tým aj smrť, že vypudia z chotára nečisté sily a predovšetkým urýchlia odchod zimy. Dňa 26. 3. 2018 sme sa i MY v LVS lúčili s Morenou - kráľovnou ZIMY. Spevom, vinšami a tancom - sme privolávali Jar - Vesnu a vyháňali Zimu - Morenu.

                                                                                                  Katarína Bašková

 • Primárna prevencia drogových závislostí a šikanovanie

  Odborná prednáška

   

  Dňa 22.3.2018 sme v našom zariadení  zorganizovali odbornú prednášku v spolupráci s  mestskou políciou z Nitry,

  na tému Primárna prevencia drogových závislostí a šikana na školách.

  Obsah odbornej prednášky

  Primárna prevencia drogových závislostí a šikana je mimoriadne významná aktivita, najmä v súvislosti so správnym ovplyvňovaním a usmerňovaním žiakov už v mladšom školskom veku.

  Cieľom odbornej prednášky:

  - Je oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie a správanie jednotlivca a najmä predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí. Pri prevencii by sme mali osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí predstavujú v tomto ohľade zraniteľnú skupinu.

  - Je dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov.

  - Je dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo šikanovanie a násilie nie je vhodným riešením k vyriešeniu problémov.

  Dôležité je aby žiaci dokázali: Využiť šancu byť informovaný!

                                                  Zužitkovali všetky nové poznatky a informácie!

  Dôležité je, aby žiaci vedeli:

  Čo je to droga?

  Ako drogy vyzerajú?

  Prečo vôbec ľudia drogy užívajú? Čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne užívať drogy?

  Ako sa cítim po použití drogy?

  Ako a prečo vyniká závislosť

  Ako drogy vplývajú na myseľ?

  Ako drogy menia emócie?

  Ako dlho zostávajú drogy v tele?

  Ako sa môžem pred drogami chrániť?

  Aká je skutočná pravda o marihuane?

   

  Čo je to šikanovanie?

  Prečo nie je správne šikanovať?

  Aké druhy šikanovania poznáme?

  Aké dôsledky nás môžu postihnúť, keď šikanujeme?

  Katarína Bašková

 • Odborná prednáška ku Dňu vody

  Svetový deň vody na Špeciálnej základnej škole – Poľný Kesov

  odborná prednáška na tému Prečo je voda dôležitá

  22. marec - Svetový deň vody

   

  V tento deň si pripomíname význam a dôležitosť vody pre život.

  Pri tejto príležitosti sme v našom LVS – Poľný Kesov zorganizovali odbornú prednášku na tému – Prečo je voda dôležitá.

  Obsah odbornej prednášky :

  - Prečo je voda dôležitá

  - Aké skupenstvá vody poznáme

  - Čo by sa stalo keby vodu nepijeme

  - Máme dostatok pitnej vody?

  - Voda je dar

  Ciele odbornej prednášky:

  1. Oboznámiť žiakov s pojmom Deň vody – je medzinárodná aktivita, ktorá má za cieľ informovať ľudí o dôležitosti vody. Každý rok má tento deň svoju špeciálnu podtému ktorá rieši závažný problém týkajúci sa vody.
  2. Ďalším cieľom bolo zopakovať si s deťmi skupenstvá vody, ktoré poznajú, prípadne sa mladšie deti dozvedeli nové informácie.
  3. Veľmi podstatná časť prednášky bola práve časť, ktorá bola venovaná téme Máme dostatok pitnej vody? Je extrémne dôležité, aby si deti uvedomovali, že zásoby pitnej vody sa každoročne zmenšujú, a preto by nemali plytvať vodou.

  Sme veľmi radi, že sa prednášku podarilo zrealizovať, nakoľko deti prejavili o ňu veľký záujem. Prednáška bola pripravená veľmi dôkladne a zaujímavo pre detského pozorovateľa.  Pre mladších žiakov bolo veľmi podnetné sledovanie rozprávky o vode, taktiež ich veľmi zaujala prezentácia na danú tému. A čo sa deti dozvedeli?

  • Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a je neoddeliteľnou súčasťou života.
  • U dospelého človeka tvorí voda 50%  až  60 % hmotnosti tela, pričom u detí je tento pomer vyšší.
  • Bez vody by neexistoval život na Zemi.
  • Voda je základom cirkulácie krvi, krvného obehu a zároveň voda chráni ľudské telo.
  • Vodu prijímame do tela aj prostredníctvom potravín napr. chlieb obsahuje 35% vody a mlieko až 87% vody.
  • Je potrebné aby ľudia dodržiavali pravidelný pitný režim. Ženy by mali denne prijať 2,7 litra vody a muži by mali denne prijať až 3,6 litra tekutín.

  Za prednášku by sme sa radi poďakovali pani Mgr. Klaudii Šugrovej, ktorá nás pravidelne obohacuje svojimi besedami na témy Zdravého životného štýlu,  Dôležitosť vody,  Život s diabetes...

  Katarína Bašková

 • Školské kolo v prednese - Gaňova Tarňava

  Školské kolo- Gaňova Tarňava

  Viliam Gaňo (1893-1966) - významný zakladateľ špeciálnej pedagogiky na Slovensku

   

   „Tomu, kto čisté srdce nosí,
  k radosti veľa netreba.
  Ten ľahko vzlietne z rannej rosy
  na chromých krídlach
  do neba.

  Detičky Božie.
  Hviezdy bludné.
  Ľalie tiahnu za nimi.
  A Boh to vie.
  A nezabudne.

   

  Nezabudneme ani my.“
   

  Túto báseň nazval jej autor Milan Rúfus

  Modlitba za postihnuté deti

  Dňa 15.3.2018 sa v našej škole konalo školské kolo

  recitačnej súťaže – Gaňova Tarňava

  Názov recitačnej súťaže nesie meno významného zakladateľa špeciálnej pedagogiky a špeciálneho školstva na Slovensku Viliama Gaňa.

  Na súťaž v prednese sa žiaci dlhodobo pripravovali. Do školského kola sa zapojilo až 27 žiakov, ktorí boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku a  žánru - štýlu. Hlavným cieľom súťaže bolo podnietiť u detí záujem o prednes, snažili sme sa deti podporovať, prebudiť  v nich trpezlivosť a vytrvalosť počas dlhodobej prípravy a neopakovateľnú radosť z dobre vykonanej práce...

  Žiaci recitovali v troch kategóriách. V každej kategórii bola zastúpená poézia a próza.

  I. kategórii recitovali žiaci prvého až tretieho ročníka.

  II. kategórii recitovali žiaci štvrtého až šiesteho ročníka.

  III. kategórii recitovali žiaci siedmeho až deviateho ročníka.

  Mali sme extra kategóriu, v ktorej recitovali žiaci z B variantu. 

  Katarína Bašková

 • Život v LVS – Poľný Kesov, od Vianoc po jarné prázdniny : o )))

  Život v LVS – Poľný Kesov,

  od Vianoc po jarné prázdniny : o )))

  Po vianočných prázdninách sme sa vrátili do školských lavíc oddýchnutí, spokojní a plní očakávaní...

  Posilnení úsmevom a dobrou náladou sme vstúpili do nového kalendárneho roka 2018.

  Čo nás čakalo?

  Aké aktivity nám pedagogický zamestnanci pripravili?

  Na čo všetko sa môžeme tešiť? ...

  Deti milujú pohybové činnosti, preto sa snažíme pre ne pripravovať množstvo športových aktivít, pri ktorých si môžu naplno užiť radosť z hry a pohybu. Pravidelne a s nadšením navštevujú športový krúžok, kde si osvojujú pravidlá hry – fair play. Zároveň sa u detí pravidelným športovaním zlepšujú pohybové schopnosti a podporuje sa správny fyzický vývoj.

  Hneď v prvých dňoch sme začali s aktívnou prípravou a pravidelnými tréningami  na náš školský Pink - Ponkový a Valentínsky florbalový turnaj.

  Odmenou pre trénujúcich športovcov,  bude možnosť zúčastniť sa dňa 10. 3. 2018,

  na 3. Stolnotenisovom turnaji v obci Cabaj – Čápor,

  reprezentovať nás budú naši žiaci  - šikovní športovci

  Mirko Kováč a Paťko Kešely.

  Pre všetkých športu chtivých žiakov sme v našom zariadení dňa 23.2.2018 zorganizovali floorbalový turnaj. Stretli sme sa ráno v telocvični našej školy, aby sme spoločne prežili pekný deň a  zmerali si sily vo florbalovom zápase.

  (Florbal alebo floorbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky).

  Zo všetkých prihlásených súťažiacich sme vytvorili  5 zmiešaných družstiev, ktoré medzi sebou odohrali vzájomné zápasy.

  Každom družstve boli 4 hráči, ktorí hrali zápas 2x po 10 minút. Do hry sa zapojili  aj naše dve dievčatá. : o ))) Kapitánka Ivana Cáková,  dala najviac gólov a stala sa tak  najlepšou hráčkou turnaja. Druhou najlepšou hráčkou sa stala Aďka Vaniaková, ktorá s veľkým odhodlaním a úprimnou radosťou z hry obohatila toto športové podujatie o neobyčajnú atmosféru. Obe hráčky boli ocenené čokoládovými medailami. Turnaj prebiehal v príjemnej športovej nálade, za spontánneho povzbudzovania divákov. Na záver prebehlo vyhodnotenie súťažných družstiev podľa umiestnenia. Súťažiaci boli odmenení potleskom a pre každého hráča bol pripravený balíček dobrôt. Po skončení turnaja sa žiaci v sprievode svojich vyučujúcich odobrali do  tried, kde sa medzi sebou podelili o  zážitky a skúsenosti z hry.

  Ďalšou obľúbenou a vždy netrpezlivo očakávanou aktivitou bol  KARNEVAL

  V LVS – Poľný Kesov, sme  zažili v stredu 7. februára, veselú karnevalovú  rozlúčku.

  Lúčili sme sa s fašiangovým obdobím, ktoré sa od nepamäti spája s radosťou, veselosťou, hojnosťou, oslavovaním, hodovaním.., s dedinskými tancovačkami, zábavami a karnevalmi... Počas celého dňa bola zovšadiaľ citeľná dobrá nálada a nedočkavosť... všetky deti sa tešili na veselé karnevalové odpoludnie. Na tanečný parket postupne prichádzali zamaskované deťúrence : o )))  - rôzne zvieratká, bábätko, šašo, postavičky z rozprávok, piráti, všakovaté povolania ...baletka, upratovačky, bojovníci, poľovníci, na poriadok dohliadal aj pán policajt... Zábava začala predstavovaním masiek, pokračovala tancom, hudbou, rôznymi obľúbenými hrami – Stoličkový tanec, Balónový tanec, Jablkový tanec ... Všetky deti boli veľmi spokojné a šťastné.

  Podľa tradičných ľudových zvyklostí znamenal sviatok Troch kráľov, začiatok  FAŠIANGOV. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj prechodovým obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie trvalo do polnoci pred Popolcovou stredou. Po skončení fašiangov sa začína obdobie pôstu, po ktorom príde Veľká noc – veľkonočné sviatky.

   

  Výtvarné inklúzie: ŠZŠI – ZŠ - MŠ Najkrajšia Valentínka, Čaro zimy...

  Pre spestrenie vyučovania neustále pripravujeme rôzne výchovno - vzdelávacie aktivity. Pravidelne organizujeme aktuálne výtvarné inklúzie so ZŠ a MŠ.

  Snažíme sa o čo najrozmanitejšie a zmysluplné trávenie voľného času našich zverencov. A preto jednotlivé témy, deťom približujeme rôznymi hravými spôsobmi. Činnosti pripravujeme tak, aby každá téma priniesla deťom konkrétny poznatok - skúsenosť, rôznymi spôsobmi.  Cielene sa snažíme, aby si deti osvojili jednoduchou aktivitou základné poznatky, ktoré postupne upevňujeme a rozvíjame v čo najväčšej možnej miere jedinca.

  Cieľom jednotlivých výchovných aktivít je, aby sa deti naučili

  - tvorivo používať ponúknuté výtvarné techniky

  - aby dokázali uplatniť v čo najväčšej miere svoju kreativitu, predstavivosť a rozvíjali svoju fantáziu...

  - aby sa kresbou snažili vyjadriť vlastné predstavy a pocity

  Začiatkom decembra 2017 -  do 26. januára 2018, prebiehala spoločná výtvarná inklúzia  zameraná na zimné tvorenie. Žiaci na svojich výtvarných prácach pracovali počas vyučovania na hodinách VYV ale tvorili i v mimoškolskej činnosti  vo výtvarných krúžkoch, ZŠ v školskej  družine, LVS vo výchovnej skupine. Vo svojich  výtvarných prácach sa snažili zobraziť  rozmanité motívy, ktoré toto ročné obdobie ponúka. 

  Zima je krásne ročné obdobie, ktoré prináša veľa radosti pre všetky deti -  hlavne  v podobe vločiek snehu,  snehom zaviatej krajiny,  snehuliakov, guľovačiek, sánkovania, zimných športov, Mikuláša, Vianoc... Deti  vo svojich rozmanitých výtvarných prácach  zobrazili takmer všetky spomenuté motívy zimy. 

  V dňoch 30.1.18 – 19.2.18 prebehla ďalšia podnetná výtvarná inklúzia s  MŠ, ZŠ,  LVS – do tvorenia sa zapojilo  57 detí. Spoločnými prácami  si  postupne vyzdobili vestibul školy. Žiaci vo svojich  výtvarných prácach, pozdravoch  znázornili  originálne rozmanité motívy sviatku Sv. Valentína ( patróna zaľúbených).

  Práce detí z oboch aktivít vyhodnotili pedagógovia ŠZŠI, ZŠ a MŠ.

  Prínosom spoločného tvorenia je vždy aktuálne vyzdobený

  vstup do budovy  - vestibul našej školy

  Katarína Bašková

   

   

 • Valentínsky florbalový turnaj.

  Pre všetkých športu chtivých žiakov sme v našom zariadení dňa 23.2.2018 zorganizovali floorbalový turnaj. Stretli sme sa ráno v telocvični našej školy, aby sme spoločne prežili pekný deň a  zmerali si sily vo florbalovom zápase.(Florbal alebo floorbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky).

  Zo všetkých prihlásených súťažiacich sme vytvorili  5 zmiešaných družstiev, ktoré medzi sebou odohrali vzájomné zápasy.

  Každom družstve boli 4 hráči, ktorí hrali zápas 2x po 10 minút. Do hry sa zapojili  aj naše dve dievčatá. : o ))) Kapitánka Ivana Cáková,  dala najviac gólov a stala sa tak  najlepšou hráčkou turnaja. Druhou najlepšou hráčkou sa stala Aďka Vaniaková, ktorá s veľkým odhodlaním a úprimnou radosťou z hry obohatila toto športové podujatie o neobyčajnú atmosféru. Obe hráčky boli ocenené čokoládovými medailami. Turnaj prebiehal v príjemnej športovej nálade, za spontánneho povzbudzovania divákov. Na záver prebehlo vyhodnotenie súťažných družstiev podľa umiestnenia. Súťažiaci boli odmenení potleskom a pre každého hráča bol pripravený balíček dobrôt. Po skončení turnaja sa žiaci v sprievode svojich vyučujúcich odobrali do  tried, kde sa medzi sebou podelili o  zážitky a skúsenosti z hry.

  KB 

   

 • Najkrajšia Valentínka a Čaro zimy

  Výtvarné inklúzie: ŠZŠI – ZŠ - MŠ Najkrajšia Valentínka, Čaro zimy...

  Pre spestrenie vyučovania neustále pripravujeme rôzne výchovno - vzdelávacie aktivity. Pravidelne organizujeme aktuálne výtvarné inklúzie so ZŠ a MŠ.

  Snažíme sa o čo najrozmanitejšie a zmysluplné trávenie voľného času našich zverencov. A preto jednotlivé témy, deťom približujeme rôznymi hravými spôsobmi. Činnosti pripravujeme tak, aby každá téma priniesla deťom konkrétny poznatok - skúsenosť, rôznymi spôsobmi.  Cielene sa snažíme, aby si deti osvojili jednoduchou aktivitou základné poznatky, ktoré postupne upevňujeme a rozvíjame v čo najväčšej možnej miere jedinca.

  Cieľom jednotlivých výchovných aktivít je, aby sa deti naučili

  - tvorivo používať ponúknuté výtvarné techniky

  - aby dokázali uplatniť v čo najväčšej miere svoju kreativitu, predstavivosť a rozvíjali svoju fantáziu...

  - aby sa kresbou snažili vyjadriť vlastné predstavy a pocity

  Začiatkom decembra 2017 -  do 26. januára 2018, prebiehala spoločná výtvarná inklúzia  zameraná na zimné tvorenie. Žiaci na svojich výtvarných prácach pracovali počas vyučovania na hodinách VYV ale tvorili i v mimoškolskej činnosti  vo výtvarných krúžkoch, ZŠ v školskej  družine, LVS vo výchovnej skupine. Vo svojich  výtvarných prácach sa snažili zobraziť  rozmanité motívy, ktoré toto ročné obdobie ponúka. 

  Zima je krásne ročné obdobie, ktoré prináša veľa radosti pre všetky deti -  hlavne  v podobe vločiek snehu,  snehom zaviatej krajiny,  snehuliakov, guľovačiek, sánkovania, zimných športov, Mikuláša, Vianoc... Deti  vo svojich rozmanitých výtvarných prácach  zobrazili takmer všetky spomenuté motívy zimy. 

  V dňoch 30.1.18 – 19.2.18 prebehla ďalšia podnetná výtvarná inklúzia s  MŠ, ZŠ,  LVS – do tvorenia sa zapojilo  57 detí. Spoločnými prácami  si  postupne vyzdobili vestibul školy. Žiaci vo svojich  výtvarných prácach, pozdravoch  znázornili  originálne rozmanité motívy sviatku Sv. Valentína ( patróna zaľúbených).

  Práce detí z oboch aktivít vyhodnotili pedagógovia ŠZŠI, ZŠ a MŠ.

  Prínosom spoločného tvorenia je vždy aktuálne vyzdobený

  vstup do budovy  - vestibul našej školy

  KB

strana:

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121

Fotogaléria