Navigácia

Pokeson Stanovy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zbierky

Občianske združenie POKESON

Pokeson

P O K E S O N

 

História a ciele

Občianske združenie POKESON pri LVS v Poľnom Kesove vzniklo v decembri 2007 z iniciatívy zamestnancov LVS v Poľnom Kesove. Naším hlavným cieľom je napomôcť reintegrácii detí s mentálnym postihnutím a problémovým správaním do ich pôvodného prostredia - do rodiny, alebo prostredia detského domova. ( Stanovy viď "ďalej")

Finančné prostriedky, ktoré sa nám podarí získať, slúžia na:

a) motivovanie detí k lepšiemu správaniu - odmeny vo forme sladkostí, hračiek,      

    výletov;

b) realizáciu animoterapie - hipoterapia, canisterapia;

c) zvýšenie estetickosti prostredia LVS i areálu - nákup nového zariadenia klubovne,     

    vybudovanie preliezok, viacúčelového ihriska a pod.

 

 

Projekty

Deti Dunaja – francúzsko-slovenské občianske združenie Deti Dunaja nám poskytlo financie na projekt Canisterapia, hipoterapia a práca s prútím, ktorý sa realizuje od r. 2008. Taktiež prispelo na zakúpenie materiálu potrebného pre výchovnú činnosť detí v LVS (fotoalbum).

 

 

Sponzori 

www.detidunaja.sk

 

 

Ako môžete pomôcť?

a) poskytnutím peňažného daru na účet občianskeho združenia;

b) poskytnutím nepeňažného daru;

c) zapojením sa do dobrovoľníckych aktivít - pravidelné stretávanie sa s deťmi

    umiestnenými v LVS spojené s umeleckými, či športovými aktivitami, hrami a pod.;

d) Väčšina detí umiestnených v našom LVS je z detských domovov.

    Najväčšia pomoc, akú by tieto deti mohli dostať, je ich  umiestnenie Vo  
    funkčnej rodine.
Pre viac informácií www.navrat.sk
www.usmev.sk

 

Kontakt

POKESON, Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov, pokeson@seznam.cz, tel.č. 037/7787121,

IČO: 42117216, DIČ: 2022512525, č. účtu: 10169088/5200

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
    Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
  • +421 037 7787121

Fotogaléria